رشته هوش مصنوعی معرفی رشته هوش مصنوعی,رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی هوش مصنوعی هوش ...
محمد صبری در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی می باشند.
برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ورودی های 1388 به بعد در ...
‎هوش مصنوعی‎. 2 ... در مرحله بعد دانشجویان می‌بایست نام رنگی را که روی کامپیوتر می‌دیدند ...