یک هنرمند 54 ساله از اهالی شهر ونکوور کانادا با استفاده از هندوانه طرح های جالبی را خلق کرده ...
مرد جواني از سقراط رمز موفقيت را پرسيد. سقراط به مرد جوان گفت كه همراه او به كنار رودخانه ...
هنر نمایی بر روی هندوانه به خاطر هالوین . EN compfused.com ‫۵۱ کلیک ... ۴ هنرنمایی با هندوانه !
هنرنمایی با ... تزیین هندوانه به شکل پرندگان خشمگین ... دو قسمت کرده و روی زمینه کار با سیخ ...
آن را با خلال دندان روی سطح هنوانه محکم و طرح را روی پوست هندوانه ... هنرنمایی های جالب ...