با آگاهی از نحوه ی تأثیرگذاری هنرمندان بر رویدادهای سیاسی می توان راه را بر اصلاح و تعدیل ...
ایران آنلاین-سیاست دولت حمایت از هنرمندان است : واکنش علی جنتی به مسائل پیش آمده برای ...
هنر و سیاست دو ... سیاست ‌ گذاری در حوزه هنر پاسخگو نیست و باید جریان هنر را به دست هنرمندان ...
نگام ، فرهنگ و هنر _ دومین نشست گفت‌وگو اهالی فرهنگ و هنر با چهار وزیر دولت یازدهم برگزار شد ...
حضور مردم در جریان اتفاقات و موقعیت‌های حساس همیشه در جامعه حس می‌شود و به فرموده‌ی خدای ...