Website Review of 4paieh.ir: ... هنرمندانی که دلشان در گرو انقلاب است راه شهدا را ادامه می‌دهند:
هنرمندانی که دلشان در گرو انقلاب است راه شهدا را ادامه می‌دهند . علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ...
منظورم اصرار شما به حرف های ملی گرایانه ای است که ... پیدایش انقلاب اسلامی در ... را ازاین ...
... درخواستی که از مسئولان داریم این است که برای راه ... انقلاب است ... را می‌توانبه خوبی در ...
راز خون را جز شهدا در ... است که در مبارزه می‌گذراند ... به قصد ادامه راه آبا و ...
سایت تا شهدا با موضوع ایثار و شهادت در زمینه ... می گفت ... قدم‌های قرص و محکم تو در راه عشق ...
... مردمی می‌دهند که ادامه راه ... است که عزت خویش را در گرو عزت ... شهدا، انقلاب ...