مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر گفت:در حال حاضر طرح های در دست اجرای غدیر شامل ۴۲٫۵ درصد در ...
شرکت سرمایه گذاری غدیر با سرمایه ... شرکت های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می شوند ...
در شرکت‌های هلدینگ، با توجه به ارتباط بین افراد در خود هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعۀ آن ...
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر گفت:در حال حاضر طرح های در دست اجرای غدیر شامل ۴۲٫۵ درصد در ...
گروه توسعه ساختمان تدبير به منظور عرضه خدمات ساختماني در استانداردهاي جهاني، كسب سود ...