در راستای سیاست های دولت و دستورالعمل های وزارت نفت مبنی بر متمرکز شدن شرکت در بخش های کلیدی ...
آمار بازدید کنندگان سایت از ابتدای سال 1383: تاثیر خاموشی موقت کوره‌های سیمان - روزنامه دنیای ...
خبرگزاری فارسی زبان,خبرگزاری فارس,خبرگزاری فارس فوتبال ایران,خبرگزاری فارسی ترکیه ...
انتخاب شرکت پتروشیمی تخت جمشید به عنوان واحد نمونه hse استان در سال 94 را در روز بزرگداشت صنعت ...