به گزارش ایران هشدار, اگر روزي مال‌تان را از طريق فضاي مجازي از دست داديد يا موضوع حيثيتي ...
اسم این سبک برای اولین بار در سال 1979 در کتابی به نام " High-Tech: Industrial style and source book for home" مطرح شد.