... العهد، نوری المالکی در سخنرانی خود ... امر باعث تجزیه عراق در ... در مورد توافق اتمی ...
معاون رییس جمهوری عراق نسبت به توطئه های جدید پس از پایان کار داعش در عراق و دو قطبی شدن ...
نوری المالکی در یک ... معاون رئیس جمهور عراق روز ... نظر آیت‌الله جوادی آملی در مورد ...
... به چالش های خطرناک در عراق و ... هشدار نوری مالکی ... علیه تجزیه عراق و سیاست های ...