مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان به تشریح اقدامات انجام شده در این مرکز پرداخته و آخرین آمار ...
خون بند ناف خون بند ناف نوزاد بانک خون بند ناف,بانک خون بند ناف رویان,هزینه نگهداری خون بند ...
از آنجا که بعد از چند دقیقه خون موجود در بند‌ناف و ... و در بانک نگهداری می ... هزینه از خانواده ...
مديرعامل سازمان انتقال خون:خون بند ناف تا 20 سال قابل نگهداري است . مديرعامل سازمان انتقال ...
خون بندناف، خوني است که بعد از تولد نوزاد در جفت باقي مي ماند و معمولا دور انداخته مي شود ...