هادی زنوزی اصل (Hadi Zonouzi Asl) – گوینده خبر ، خبرنگار و پادکستر ایرانی است. او از سال ۱۳۷۸ تا سال ...
هادی زنوزی پس از انتشار خبر حضورش در آمریکا که با عنوان "پناهندگی" در رسانه ها ذکر شده بود.
هادی زنوزی پس از انتشار خبر حضورش در آمریکا که با عنوان "پناهندگی" در رسانه ها ذکر شده بود.
هادی زنوزی مجری سابق شبکه خبر گفت: با توجه به حواشی ایجاد شده و انتظارات احتمالی آینده برخی ...
هادی زنوزی در هفته‌های گذشته چند بخش خبری کوتاه برای برنامه‌ای با نام اتاق خبر در یک ...
هادی زنوزی اصل (Hadi Zonouzi Asl) گوینده خبر ، خبرنگار و پادکستر ایرانی است. او از سال ۱۳۷۸ تا سال ...
هادی زنوزی مجری شبکه خبر که هم اکنون در کشور آمریکا به سر میبرد در خصوص شایعه منتشر شده از ...
هادی زنوزی اصل یکی دیگر از گویندگان رسمی رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی است که ظرف ...
هادی زنوزی اصل (Hadi Zonouzi Asl) گوینده خبر ، خبرنگار و پادکستر ایرانی است. او از سال ۱۳۷۸ تا سال ...
هادی زنوزی پس از انتشار خبر حضورش در آمریکا که با عنوان “پناهندگی” در رسانه ها ذکر شده بود.
هادی زنوزی در هفته‌های گذشته چند بخش خبری کوتاه برای برنامه‌ای با نام اتاق خبر در یک ...
اقامت مجری شبکه خبر در آمریکا+توضیح زنوزی: برای تحصیل ...5- در خبرهایی که در 3 روز گذشته توسط ...
هادی زنونی ... هادی زنوزی در هفته‌های گذشته چند بخش خبری کوتاه برای برنامه‌ای با نام اتاق ...
هادی زنوزی در اوایل تشکیل شبکه خبر از گویندگان این رسانه بود و اکنون در آمریکا اجرای بخش ...
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 3 تهران است " هادی... زنوزی - شبکه خبر با چاشنی پتروشیمی مجری ...
هادی زنوزی در هفته‌های گذشته چند بخش خبری کوتاه برای برنامه‌ای با نام اتاق خبر در یک ...
هادی زنوزی اصل از مجریان سابق شبکه خبر صداوسیما و رییس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع ...