هادی زنونی ... هادی زنوزی در هفته‌های گذشته چند بخش خبری کوتاه برای برنامه‌ای با نام اتاق ...
هادی زنوزی - شبکه خبر با چاشنی پتروشیمی . مجری سابق شبکه خبر و البته بازمانده اولین گروه از ...