انگلستان (به انگلیسی: England) نام نیمهٔ جنوبی جزیره بریتانیای کبیر و یکی از چهار بخش کشور ...
برای پرداختن به سبك ‌ زندگی مردم آمریكا به چه نكاتی باید توجه داشت؟ اهتمام یك رسانه باید ...
تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: پنهان‌كاري انگليس درباره كشتار مردم ...
فیلم/ احمدی نژاد: سفير انگليس ازقبل از برنامه ... عدم معرفی وزیر زن باعث ناراحتی همه مردم ...
احمدی نژاد ... مشکل دارند؛ ما با مردم آمريكا هم رابطه خوبي داريم همينطور با مردم انگليس اما ...