باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل ...
باید با دید باز و آگاهی از قوانین جلو رفت. با شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج آشنا شویم
برای نوشتن مقاله یا کتاب ترسیم یک نقشه یا طرح کلی الزامی است . این طرح به روند پژوهش و ...
صورتمجلس قباله ... شما می دانید که کار من در منزل است و من همیشه در منزل مشغول نوشتن یا مطالعه ...
قباله ‌هاي‌‏‎ ... اما‏‎ مي‌شود‏‎ تحرير‏‎ آرامي‌‏‎ واژه‌‏‎ عين‌‏‎ نوشتن‌ ، ‏‎ در ...
یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سال‌های اخیر در قباله‌های رسمی ازدواج منتشر می‌شود شرطیست ...
عقد نامهٔ ازدواج سندی است که به موجب آن شرایط پیوند زناشویی بین دو نفر که به طور معمول مرد و ...
سيري در قباله‌هاي ازدواج. حسين طيّباني. مركز پژوهشهاي مردم شناسي. و فرهنگ عامه