نمیدانم چرا رفتی ... نمیدانم چرا !!! شاید خطا کردم و تو ... بی آنکه فکر غربت چشمان من باشی ...
نمیدانم چرا رفتی نمیدانم چرا !!! شاید خطا کردم *** و تو ... بی آنکه فکر غربت چشمان من باشی
متن عـاشقانه و تنــهایی - نمیدانم چرا رفتی! ... تورا با لهجه ی گل های نیلوفر صدا کردم. تمام شب ...
نمیدانم چرا رفتی. نمیدانم چرا !!! شاید خطا کردم *** و تو ... بی آنکه فکر غربت چشمان من باشی
نمیدانم چرا رفتی ... خدا ما رو برای هم نمی‌خواست .. فقط می‌خواست همو فهمیده باشیم
نمیدانم چرا رفتی؟! نمیدانم چرا !! ... ولی رفتی ... و بعد از رفتنت باران چه معصومانه ...
نمیدانم چرا رفتی ... خدا ما رو برای هم نمی‌خواست .. فقط می‌خواست همو فهمیده باشیم
نمیدانم چرا رفتی؟؟نمیدانم چرا شاید خطا کردم... و تو بی انکه فکر غربت چشمان من باشی نمیدانم ...
کلبه عشق - نمی دانم چرا رفتی؟؟؟ - عاشقانه دوستتان دارم - کلبه عشق
نمیدانم چرا رفتی نمیدانم چرا !!! شاید خطا کردم *** و تو ... بی آنکه فکر غربت چشمان من باشی
زود رفتی گلم رفتی داغت موند رو دلم - خدا جون نوکرتم چرا از من گرفتیش؟؟؟؟؟؟؟؟
نمیدانم چرا رفتی. نميدانم چرا !!! شايد خطا کردم *** و تو ... بی آنکه فکر غربت چشمان من باشی
نمیدانم چرا..! ولی ، رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه ...
نمیدانم چرا رفتی نمیدانم شاید خطا كردم و تو بی آنكه فكر غربت چشمان من باشی نمی دانم كجا تا كی ...
شب بارانی پاییز - نمیدانم چرا؟؟؟ ... ولی رفتی...! و بعد از رفتنت باران چه معصومانه می بارید .
نمیدانم چرا رفتی . نمیدانم ... نمیدانم که چرا تنهایم گذاشتی آخر تو برایم یک باید ...