ثبت شرکتها; مشاوره حقوقی ... وکیل و نماینده حقوقی. رضا صومی - وکیل پایه یک ...
شرکت ایرانی،شرکت خارجی،حق الثبت،نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها. ... نماینده به ... حقوقی و ...
خدمات حقوقی. ... برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و انتخاب نام حتما باید از اسامی ثبت نشده ...
نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ...
با توجه به اینکه مقرر گردیده است که تغییرات مورد درخواست اشخاص حقوقی بصورت خودکار و هوشمند ...
شرکتهای تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی ... در این شرکتها ... هیئت مدیره نماینده ...
در صورتیکه شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی ... به قسمت حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و ...
در این پست دپارتمان شرکتها و دپارتمان قرارداد ها در موسسه حقوقی اریکه عدل قصد دارند در خصوص ...
جذب نماینده حقوقی. ... 7-پس از طی مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ودریافت روزنامه رسمی ...
خدمات حقوقی شرکتها از جمله ثبت شرکت بین المللی ، ثبت شرکت آفشور ، ثبت شرکت داخلی ، مشاوره ...
ارسال پیامک شبانه روزی 111به09126008720-تلفن دفتر تهران 88401416 -امور حقوقی شرکتها. ... نماینده مجلس: ...
مشاور حقوقی شرکتها; ... در دفاتر و امضاء ذیل ان توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص ...
نماینده سازمان ثبت ... وکالت از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی پاسخگو ... ثبت شرکتها(۱) امضاء(۱ ...
اگه یک فرد حقیقی بخواهد با یک کارگزار حقوقی ... و برای آن نماینده حقوقی طبق ... سایر شرکتها هم ...
6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ... شده نماینده شخص حقوقی . ...
قانون ثبت شرکتها. آیین دادرسی مدنی قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی