ماه ‌گرفتگی یا ... وقت این نماز از هنگامی است که ماه شروع به گرفتگی می‌کند تا زمانی که دوباره ...
مریم حدادی: در خبرها آمده است که یک ‌ماه‌گرفتگی جزئی که از ساعت ۲۱و۵۳ روز دوشنبه ۱۶ ...
خبرگزاری رسا نوشت: عضو ستاد ترویج احکام گفت: نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد و ...
آغاز نماز آيات براى ماه و خورشيد گرفتگى، از ... در اين ماه گرفتگي زمان ها بر اساس ساعت رسمي ...
مریم حدادی: در خبرها آمده است که یک ‌ماه‌گرفتگی جزئی که از ساعت ۲۱و۵۳ روز دوشنبه ۱۶ ...