... در راه استقلال تهران و خالد ... با باشگاه استقلال این ... نقل و انتقالات فوتبال و ...
استقلال تهران پرافتخارترین تیم ایران. ... منصورخان عزيز جاتون در فوتبال و باشگاه ...