اخوان المسلمین سوریه ... اخوان سوریه در طی جنگ فلسطین گردانی را به فرماندهی مصطفی السیاعی ...
تراژدی "یرموک" نقش حماس و اخوان المسلمین در بوجود آمدن فاجعه سوریه یونگه ولت- ترجمه رضا ...
سازمان «اخوان المسلمین» در تاریخ 12 نوامبر راجع به ایجاد حزب سیاسی تحت سرپرستی خود اعلام ...
رئیس اسبق مجلس اردن گفت کرد که اخوان المسلمین سوریه با حمایت صدام دیکتاتور معدوم عراق، عامل ...
اخوان المسلمین سوریه در سال ۱۳۱۴ ه ... مؤثر در سیاستهای داخلی و خارجی سوریه ایفای نقش ...
نویسنده: حسن احمدیان مقدمه اخوان المسلمین سوریه که زیرمجموعۀ سوریِ جریان منطقه ایِ اخوان ...