پس از سقوط قیمت نفت، طلای سیاه در امارات متحده عربی از بسیاری کالاهای اصلی دیگر به مانند آب ...
برای مخلوط کردن نفت و آب معمولاً از یک شیر ... آب سریعتر و راحت تر ته ... و آب نمک از نفت ...
نفت گران تر می شود از بین ... جدید ارزان، نیم سکه و ربع ... که خبر از احتمال گرانی آب مي ...