اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار میرود، اما برخی به دلیل یک جهش ژنی، اثر انگشت ندارند.
اثر انگشت و نداشتن برخی از مردم و چهش ژنی که موجب این امر شده و اثر انگشت تا مرگ همراه انسان ...
در سال 2007 یک زن سوئیسی در مرز آمریکا وقتی با انگشت نگاری ماموران روبرو شد انگشتان خود را ...
به گزارش خبرگزاری مهر، نداشتن اثر انگشت با عنوان "سندرم تاخیر در اخذ ویزای مهاجرت" یا ...
اثر انگشت در انسان، اثری از سایش شیارهای پایانهٔ انگشت است. با توجه به اینکه هیچ دو انسانی ...
اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار میرود، اما برخی به دلیل یک جهش ژنی، اثر انگشت ندارند.
رد شدن تقاضای وام مرد بدون دست به دلیل نداشتن اثر انگشت! ... راهی برای کپی کردن اثر انگشت ...
وی به دلیل نداشتن اثر انگشت، در ورود به کشور آمریکا با مشکل مواجه شده بود.
lf10 نخستین اسکنر اثر انگشت با قابلیت اسکن تمامی سطح انگشت است که با الگوریتم تشخیص اثر انگشت ...
Sep 21, 2011 · کشف نقص ژنتیکی نداشتن اثر انگشت دانشمندان در بررسیهای خود یک نقص ژنتیکی را یافتند
وی به دلیل نداشتن اثر انگشت، در ورود به کشور آمریکا با مشکل مواجه شده بود.
اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار میرود، اما برخی به دلیل یک جهش ژنی، اثر انگشت ندارند.
گرفتن اثر انگشت در سفارت مانع ... پناهندگی هیچ ارتباطی به داشتن یا نداشتن اثر انگشت در ...
اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار میرود، اما برخی به دلیل یک جهش ژنی، اثر انگشت ندارند.
نداشتن اثر انگشت ... انگشت نگاری ماموران روبرو شد انگشتان خود را پنهان میکرد ولی بعد معلوم شد ...
نداشتن اثر انگشت با عنوان "سندرم تاخیر در اخذ ویزای مهاجرت" یا "بیماری تاخیر مهاجرت" ...
باشگاه زیست پژوهان - نقص ژنتیکی نداشتن اثر انگشت - وبلاگ علمی آموزشی برای همه ی علاقمندان ...
FingerSecurity این امکان را برای شما فراهم می کند تا قفل گوشی خود را توسط اثر انگشت خود باز کنید.
مجازات ۲ شطرنج باز ایرانی به دلیل نداشتن حجاب و ... یا همان سنسور تشخیص اثر انگشت در ...
نداشتن اثر انگشت با عنوان "سندرم تاخیر در اخذ ویزای مهاجرت" یا "بیماری تاخیر مهاجرت" شناخته ...
اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار میرود، اما برخی به دلیل یک جهش ژنی، اثر انگشت ندارند. به ...