تندیس مهر باستان - نخستین بانک در جهان - برجسته ترين و برگزيده ترين وقايع تاريخ ايران باستان ...
کوروش کبیر - نخستین بانک در جهان - اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از ...