ارزش های پست مدرن، نارضایتی از پزشکی؛ گرایش به طب مکمل; اهمیت طب و طبیب در نگاه علامه حسن ...
شستن مو,شستن مو با طب گیاهی,شوینده های گیاهی,شستن مو بادمنوش بابونه,شستن سر با دمنوش مریم ...