دسترسی به اطلاعیه و پیوندهای اعلام نتایج و کارنامه سازمان سنجش ... مرحله پذيرش بدون آزمون ...
معاون اجرایی سازمان سنجش به داوطلبان مجاز به ... نتایج نهایی آزمون در هفته اول شهریور ماه ...
مشاور عالی سازمان سنجش از انتخاب رشته بیش از ۲۲۴ ... نتایج نهایی این آزمون اواسط ...
به اطلاع می رساند نتایج آزمون ورودی مدارس خاص فرهنگ از قسمت " دریافت کارنامه "قابل دریافت می ...