نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...
... شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان ... جایگاه شورای نگهبان را ... رد صلاحیت‌ شده‌ قانونی ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را ...
... سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده ... جایگاه شورای نگهبان را ... رد صلاحیت قانونی هم ...
اگر رد صلاحیت شوم اعتراض ... نهاد را تضعیف و تخریب کنند. ... تخریب ها را علیه شورای نگهبان ...
... به شورای نگهبان سپرده شده ... رد صلاحیت خالقی را ... تضعیف جایگاه شورای ...
... برخی نیز صلاحیت شان رد شده. ... جایگاه قانونی این بحث را شورای ... شورای نگهبان را ...
... اینچنین علیه شورای نگهبان ... هدفمند بودن رد صلاحیت ها ... که م رد م و جایگاه م رد م را ...
... اعلام اسامی رد صلاحیت‌ها 10 ... شورای نگهبان نهایتاً رد ... موضوع را پیگیری کنند. ...