پیشینه. با وجود دیرینگی و نفوذ پرستش میترا در ادوار پیش از ظهور زرتشت، بعدها این ایزد در ...
این نام از پیشوند منفی «-an»، یعنی «نا-» و واژهٔ ... ناهید کنایه از دختر رسیده همچنین ناهیده یا ...
ناهید. کدوم ناهید.یعنی خودشه. چقدر تغییر کرده بود. بهش گفتم چقدر تغییر کردی.بدنش ... +یعنی چی ...
«ناهید» فیلمی است که جغرافیایش به لحاظ بصری آن را غنی کرده و دکوپاژهای متداول ... یعنی چی؟
سوده یعنی چی...؟! ... سوده یعنی آنچه از سودن بهم رسد چون سوده الماس و سوده آهن و سوده شنگرف ...
www یعنی چه؟ خانه ... تو دنیای ما چــــــــی میگذره و ما خبر نداریم!! ممنون بابت اطلاع ...
روایات گوناگونی در مورد نامگذاری آن حضرت به این نام مبارک نقل شده است که ما پیش از ترسیم این ...
این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان ...
Oct 02, 2012 · ناهید: اناهیت – اناهیتا – فرشته ... مرسی داداشی ولی مائده یعنی چی؟کسی می ...
عشق یعنی ؟ عشق یعنی ... ناهید دختری عاشق ولی تنها ماه مانند دختری عاشق سر به دامان آسمان دارد ...