تعریف نانو ذرات هسته پوسته-نانو ذرات نقره:طبق تعريف عمومي نانوذرات فلزي، ذراتي به ابعاد 1 تا ...
در این تحقیق یک سیستم دارورسانی بر پایه نانو ذرات اکسید آهن ... ساختار هسته – پوسته ایجاد شده ...
اقتصاد ایران: محققان ساختار هسته ای - پوسته ای ساختند که می تواند در ساخت پیل های سوختی ...
ذرات سیلیس در صنایعی چون الکترونیک، کاتالیزورها، پوشش و رنگدانه ... سفر با نانو به اعماق هسته;
بخشی از یک مجموعه دربارهٔ مقاله‌های: فناوری نانو; تاریخچه; سازمان‌ها; فرهنگ عامه; طرح کلی