در چنین مواردی نمی شود از نامه دوستانه استفاده کرد و این کار نوعی توهین به ... الف- به نام خدا .
دوستانه - نامه ای به یک ... می گویند حضرت موسی چون در کوه طور خود را هم سخن با خدا دید و کوه از ...
دوستانه - متن های ادبی ... باافتادگی خطاب به خدا گفتم: « از وقتی که به من دادید سپاسگذارم»
نامه ای برای خدا ... آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت کردندوقتی به موضوع خدا ... دوستانه
نامه اي دوستانه به خداوند مهربان - سلام دوستان عزيز من داريوش نويسنده وبلاگ ندای آرامش هستم
نامه ای برای خدا ... آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت کردندوقتی به موضوع خدا ... دوستانه
اس ام اس دوستانه; ... به نام خداوند بخشنده مهربان، ای مردم نعمت های خدا را بر خودتان به یاد ...