معاون اول رئیس جمهوری با حضور در منطقه عسلويه، كلنگ احداث طرح ایجاد زیر ساخت فراگیر پالایشی ...
میدان گازی پارس جنوبی. میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی در بخش قطری) بزرگترین منبع گازی ...
طرح توسعه فاز ١٣ : اهداف طرح : تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی تولید روزانه 75 ...