کنگان نیوز ... این بخش از میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی ...
پیشرفت عملیات لوله کشی تاسیسات میعانات گازی پارس جنوبی به ٦٤درصد ... میدان گازی پارس جنوبی
کنگان دالان ... حجم گاز برداشت‌شدنی میدان به همراه میعانات گازی، معادل ۲۳۰ میلیارد بشکه نفت ...
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کنگان ، وزیر نیرو ظهر ... مجموعه پالایشی میعانات گازی دنیا ...