ششمین دوره جام جهانی کَبَدی به ... هندوستان در هر پنج دوره قبلی بازی‌ها میزبان بوده و در هر ...
دومین دوره جام جهانی در اروپا و ... برزیل دومین کشور از آمریکای جنوبی بود که میزبان جام جهانی ...