شورای نگهبان تن‌ها ذیل مصوبه قانون شورا‌ها در خصوص عضو زرتشتی شورای شهر یزد اعلام نظر کرد
توضیحاتی در رابطه با سطح همایش به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند همایش معماری، عمران و ...
حمیده مجیدی راد: برلین روی دشت بزرگی از زمین‌های هموار شمال آلمان قرار دارد