اين سيم کارت همانند سيم كارتهای فعلی شبكه موبايل ... راهنماي استفاده از تلفن ماهواره اي ثريا
تعرفه ارتباطات ماهواره‌اي ثريا 1- هزينة فعال سازي هر سيم كارت تلفن همراه ماهواره ثريا مبلغ ...
نماينده رسمي شركت ارتباطات ماهواره اي ثريا. ... ارتباطات همراه بين‌المللي ماهواره‌اي ...
Mobile Phone Information - تلفن ماهواره اي ثريا - اطلاعات گوشی های موبایل بهمراه قیمت و اخبار فناوری ...
شركت ثريا خدمات تلفن ماهواره اي سيار و كم هزينه اي را براي حدود يك سوم جهان فراهم كرده است و ...
تلفن همراه ماهواره ای ; دستور العمل خرید و فروش سیم كارت در دفاتر بخش خصوصی ; SMS . در مورد sms ;
Nov 27, 2005 · سايت تخصصي موبايل. نسل جديد تلفن هاى ماهواره اى ثريا سال آينده ارايه مى شود 6 آذر 1384 ...
Jul 06, 2007 · قابليت استفاده از دو حالت موبايل و ماهواره باعث مي ... طراحي تلفن ماهواره اي ثريا به گونه ...
اين سيم کارت همانند سيم كارتهای فعلی شبكه موبايل ... راهنماي استفاده از تلفن ماهواره اي ثريا
Jan 21, 2008 · 3)نرخ وصولي يك دقيقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌اي ثريا با كد ‌٠٠٨٨٢١٦ مبلغ هشت ...
Jul 06, 2007 · قابليت استفاده از دو حالت موبايل و ماهواره باعث مي ... طراحي تلفن ماهواره اي ثريا به گونه ...
این شرکت با عقد قرارداد با شرکت بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌اي ثریا ... ای ثريـــــــــا.
شركت ثريا خدمات تلفن ماهواره اي سيار و كم هزينه اي را براي حدود يك سوم جهان فراهم كرده است و ...
Nov 27, 2005 · سايت تخصصي موبايل. نسل جديد تلفن هاى ماهواره اى ثريا سال آينده ارايه مى شود 6 آذر 1384 ...
Mar 06, 2006 · تلفن ثريا يک ابزار قدرتمند ارتباطي است . قابليت استفاده از دو حالت موبايل و ماهواره باعث مي ...
Jul 06, 2007 · قابليت استفاده از دو حالت موبايل و ماهواره باعث مي ... طراحي تلفن ماهواره اي ثريا به گونه ...
Aug 04, 2007 · تلفنهاي ماهواره ثريا که نسل دوم اين تلفنها ... سايت تخصصي موبايل ... 1- mss تلفن ماهواره اي
Apr 24, 2005 · تلفنهاي ماهواره ثريا که نسل دوم ... 1- mss تلفن ماهواره اي 2-gsm ... تا رسيور و موبايل و ...
قطع خدمات وسرويسهاي ويژه اي كه توسط مشترك درخواست گرديده است و يا به طور خودكار فعال مي باشد .