آشنائي با 11نواع مواد مخدر با تصوير . به نام خدا . يزدفردا :در اين ياداشت سعي نموديم 11نوع مواد ...
Apr 08, 2007 · مواد مخدر و مشروبات الکلى در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى نبايد ...
پيامدها و عارضه هاي اعتياد و سوء مصرف مواد. مصرف مكرر مواد مخدر آسيب ها , عارضه هاي و خطرات ...
مشاورۀ ازدواج قبل از ازدواج از ازدواجهای هوسی ،ناگهانی و بدون آگاهی و شناخت کافی زوجین از ...
مصرف مواد مخدر جزء ناهنجاریهای اجتماع محسوب می شود لذا دور از انتظار نیست که فرد برای ...
جلسه یازدهم پیشگیری از عود: پیش بینی و پیشگیری از عود. اهداف جلسه: • کمک به مراجعان برای ...
كراك یکی از مواد مخدر خطرناک است که اخیرا" به عنوان محرک( نه مخدر) یعنی در واقع با نام جدید ...
.درهفته اول نماز با تیمم وبصورت نشسته است .ازهفته دوم وضو جبیره ونماز بصورت طبیعی با رکوع ...
«متيل فنيديت «(mph) با نام تجاري «ريتالين» توسط كمپاني داروسازي «نوارتیس» در سال 1954 به بازار ...
نمی دانم عشق خاک چیست؟ با اینکه بنظر می رسد ایدوئولوژی نداشته باشد اما در قلبها خاک وطن از ...
* در اثر پیشرفت علم، آن‌ها بر بسیاری از امور تاختند و ستم کردند و اولین ستمی که این گروه ...
مطالب مرتبط 'مسمومیت مرگبار' در انتظار مصرف کنندگان مواد مخدر سُرب دار; 12تن در تهران بر ا?
اين داستان از آغاز تاكنون. محمّد مجوزى. چكيده. ابوالنجم اياز (درگذشته 449 ه . ق) غلام ترك زاده ...
راهگشا - نحوه رفتار صحیح با فرزندان از کودکی تا نوجوانی - ارائه جدیدترین مشاوره ها نواوریها ...