نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی
به دنبال انتشار خبری درباره تغییر و تحول در خدمت سربازی ... فارغ التحصیلان ... مهلت ۴روزه باقی ...
با توجه به اینکه فارغ التحصیلان خرداد ... بله ، این دسته از دانشجویان مشمول از یکسال مهلت ...
فرصت یک ساله برای معرفی فارغ التحصیلان مشمول ... تعدادی از مشمولان سربازی به دلیل بی ...
... اين دسته از افراد پس از رسيدن به 18 سالگي تمام، شش ماه مهلت ... سربازی معرفي ... فارغ ...
نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی
معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی، قوانین سربازی ... فارغ التحصیلان ... مهلت دارند که ...
... فرصت ۱ ساله برای معرفی فارغ التحصیلان مشمول ... جریمه غیبت سربازی، از مهلت ۲ روزه برای ...
زمان اعزام به خدمت مشمولان فارغ‌التحصيل ... فراخوان اعزام به خدمت سربازی فارغ‌ التحصیلان ...
امریه سربازی حوزه روستا از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ... آزمون دکتری ۹۶ تمدید مهلت ثبت ...
... دانشجویان ترم آخر جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی ... سربازی و برم ... مهلت ثبت انتخاب ...
مشمولان خدمت سربازی که این روز‌ها با تاخیرهای ۱۰ و ۱۲ ماهه در اعزام مواجهند، معتقدند که ...
فراخوان اعزام به خدمت سربازی فارغ‌ التحصیلان دانشگاه‌ها ; لینک های مرتبط با پذیرش بدون ...