کانسپت با مدیریت " مهدی صفایی " قهرمان جهانی کیک بوکسینگ و مربی تخصصی پلیس امارات عضو هیئت ...
مهدی صفایی قهرمان کیک بوکسینگ جهان:None ... توضیحات : ماجرای جدایی پرستو گلستانی از همسرش ...
مهدی صفایی قهرمان کیک بوکسینگ جهان به عنوان ... مهدی صفایی قهرمان کیک بوکسینگ جهان به ...
مهدی صفایی قهرمان کیک بوکسینگ جهان از هنرمندانی که در مراسمات مختلف از بادیگارد در کنار خود ...
... مهدی صفایی مهندس مهدی صفایی مدیر عامل مجموعه کانسپت و قهرمان جهانی کیک بوکسینگ در ...