مهدی تاج در مورد انتخاب مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر ورزش از سوی رئیس‌جمهور منتخب گفت: ...
در جلسه یک ساعته وزیر ورزش با رئیس فدراسیون فوتبال که در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد ...
مهدی تاج بعد از ... وجود دارد و خیال ما از بابت حمایت های دولت با حضور آقای سلطانى فر راحت است ...