با او در مورد مهاجران ایرانی گفت و گو ... در آن‏جا عمل کردند، ایرانیان در کشور سوئد پیدا ...
تعداد مهاجران ایرانی چقدر است؟ چرا در هیچ کدام از آمارهای اعلام شده تعداد دقیق آنها مشخص ...
فرصت استثنایی مهاجرت به سوئد برای پزشکان ایرانی; احتمال دریافت هزینه بررسی مدارک تحصیل در ...
‎انجمن پناهندگان ایرانی ... در سوئد، ۳۷۵ بازداشتگاه در سوئد برای استقرار افرادی که قرار ...
تحصیل رایگان در اروپا : سوئد - نروژ ... استکهلم بیشتر از سوی مهاجران ایرانی مورد استقبال قرار ...
سایت پناهندگان ایرانی. دعوت: از پناهندگان ایرانی که مایل هستند اطلاعاتی در مورد وضعیتشان را ...