ازدواج‌هایی که در قشر سیاسی جامعه اتفاق می‌افتد هر کدام در نوع خود جالب توجه هستند. در برخی ...
سید پرویز فتاح قره‌باغی (زاده ۱۳۴۰، ارومیه) سیاستمدار اصولگرای ایرانی و رئیس کمیته امداد ...
ازدواج‌هایی که در قشر سیاسی جامعه اتفاق می‌افتد هر کدام در نوع خود جالب توجه هستند. در برخی ...