بنده درحین خدمت سربازی پای راستم را از ... پزشکی به علت معلولیت حین خدمت من را مشمول بند ...
نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی
21- سربازی در حین خدمت دچار شکستگی پا می‌گردد و برای وی 2 ماه استراحت پزشکی تجویز می‌گردد ...
... سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کرده ... برادم هستن که معلولیت ذهنی شدید دارن ...
من دارای برادر معلول ذهنی که 23سال سن دارد و معلولیت ان ... حین تحصیل ... از خدمت سربازی ...
در حین خدمت سربازی از دست ... ۲برادر معلول باشد، یكی از ... 939. سرباز معلول حین خدمت ...
خدمت وظیفه عمومی (که به آن سربازی (اجباری)، اجباری، فراخوان خدمت، خدمت ملی و یا به طور عام ...
گرفتن گذرنامه، سربازی و ... می خواستم بدونم اولین زمانی که میشه برای معافیت پزشکی حین خدمت ...
... افرادی که پس از ازدواج همسرشان دچار معلولیت شده باشد، از خدمت سربازی معاف می‌شوند اما ...
... سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کرده ... برادم هستن که معلولیت ذهنی شدید دارن ...
یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت ... مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت ...
بنده درحین خدمت سربازی پای راستم را از ... پزشکی به علت معلولیت حین خدمت من را مشمول بند ...
آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها ... مشمولانی که در حین خدمت مرتکب فرار شده و در ...
خدمت سربازی در کشور از ... سربازی که در حین خدمت سربازی فوت ... دارای معلولیت جسمی ...
بند ۱۸- بیماریهای پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا ... اعزام به خدمت سربازی معاف است و ...
· یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت ... · مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت ...