نخست وزیر ریاست ... هیات رئیسه شامل رئیس جمهور و چهار نفر معاون است که ... اقتصاد در لهستان.
تهران – ایرنا – معاون وزیر امور خارجه لهستان گفت: برجام گشایشی بزرگ در جهت از سرگیری و ...
معاون وزیر خارجه لهستان که به تهران سفر کرده است با قائم مقام وزیر خارجه کشورمان ... اقتصاد ...
هیات تجاری لهستان امروز با حضور در حرم مطهر رضوی از آثار نفیس آستان قدس رضوی دیدن کردند .