پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-معاونت توسعه سرمایه انسانی و ... وزیر نفت ... مدیریت منابع انسانی ...
معاونت توسعه ... معاون امور مهندسی، پژوهش ... مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت ...
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت
معاون وزیر نفت در امور توسعه منابع انسانی از کنترل افزایش بی رویه تعداد نیروهای پیمانکاری ...
دکتر سلحشور ؛ معاون وزیر در توسعه منابع انسانی و مدیریت شد/تقدیر از خدمات دکتر میرمحمد صادقی