‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰٫۴٫۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان ...
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب ...
معافیت مالیاتی و ... برتر والیبال فوتبال جدول لیگ ها رشته های ورزشی بیوگرافی ورزشکاران ورزش ...
ورزش; جامعه; عکس و ... افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده که در معاونت ... معافیت ...