کانال کمپین پیگیری مطالبات ایثارگران کشور پیگیری پرداخت کمک معیشت به جانبازان و رزمندگان ...
متدین به دین مبین اسلام 2 ) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3) ایمان به انقلاب اسلامی و نظام ...