فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل فارسی کلمات «فیش»، «مکانیزه» و «هارمونی» را کلمات «برگه ...
معنی واژهٔ مکانیسم در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب
معادل (ع، صفت) = ... مکانیزم Mecanisme (ف، اسم) = ساز و ... تارنمای زبان و ادبیات فارسی (آریا ادیب) ...
معادل فارسی کلمات نویسنده: - شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳٩۱ تاریخ ایران / آریا پارس چرا و چگونه پارسی ...
حل المسایل طراحی اجزای ماشین شیگلی به زبان فارسی. ... معادل. فصل ششم ... جابجایی در مکانیزم ...
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل فارسي كلمات «چیپس» را «برگک» ، « فایل» را «پرونجا» و ...
سایت خبری تحلیلی کلمه - KALEME.com - Iran's latest breaking news and analysis. سایت خبری تحلیلی کلمه
معادل فارسی کلمات نویسنده: - شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳٩۱ تاریخ ایران / آریا پارس چرا و چگونه پارسی ...
معادلات کلمات در زبان فارسی +| | (یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲; 20:14) ... معـادل فارســی.
معادل فارسی. ... به‌کارگیری واژه‌های مصوّب فرهنگستان ما را در غنی ساختن زبان علم فارسی ...
Aug 23, 2010 · پاسخ : ترجمه یا معادل فارسی لغات مصطلح در مکانیک ترجمه مهندسی مکانیک طراحی ...
معنی واژهٔ فاکس در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب
این واژه ها را گاه دوره های پیشین فرهنگستان زبان فارسی برنهاده ... معادل ها اصلاً فارسی اند ...
آموزش راهنمایی نکا - معادل فارسی کلمات - معرفی برنامه های آموزش -بخشنامه های اداری - روند ...