به گزارش فارس، آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه سرانه مصرف قند و شكر در ايران در سال 1987 حدود 26.9 ...
تحقیقات می‌‌گویند اگر شما قند و شکر مصرف می‌‌کنید، آگاه باشید ... سرانه ۱۰ میلیون ...
مصرف زیاد قند و شکر، ممنوع. قند و شکر بر خلاف قندهای نشاسته‌ای از گروه قندهای ساده‌ای هستند ...
تحقیقات می‌‌گویند اگر شما قند و شکر مصرف می‌‌کنید، آگاه باشید ... سرانه ۱۰ میلیون ...
سرانه مصرف مواد قندی در کشور 59 گرم است که حدود 8 درصد انرژی دریافتی را ... مظرات مصرف قند و شکر :
مصرف قند، شکر و شیرینی در ... سرانه مصرف نوشابه در جهان حدود 10 لیتر است و این یعنی میانگین ...
آمار نشان می ‌دهد که سرانه مصرف‌ قند و شکر در کشور ما نسبت به وضعیت جهانی، بسیار بالاست، به ...
آمارها نشان می‌دهد که سرانه مصرف‌ قند و شکر در کشور ما نسبت به وضعیت جهانی‌اش بسیار بالاست ...