دستور مصرف ترنجبین: ... يرقان در نوزادان سالم بعلت افزايش ميزان بيلي روبين خون ايجاد مي شود.
علل مشکلات پوستی در نوزادان چیست. دیفن هیدرامین وموارد منع مصرف در ... ترنجبین را در آب ...
به‌علت اعتقاد مردم به مصرف ترنجبین برای رفع گرمی؟! در نوزادان، با‌توجه به اینکه سالهاست ...
به‌علت اعتقاد مردم به مصرف ترنجبین برای رفع گرمی؟! در نوزادان، با‌توجه به اینکه سالهاست ...
ترنجبین بهترین دارو برای زردی نوزادان است. در طب سنتی استفاده از ترنجبین برای درمان زردی ...
- مقداری ترنجبین را در آب حل کرده با یک پارچه ... در این نوزادان، مصرف شیرخشت و ترنجبین و به ...