نماینده مردم قزوین در مجلس هشتم گفت: ... افشای مکالمه جنجالی ترامپ با رئیس‌جمهور مکزیک ...