مشخصات فنی پورشه ... دور زدن قانون ممنوعیت واردات خودرو های آمریکایی؟! ... اولین ماشین های ...
هیچ ماشینی به اندازه خودروهای عضلانی آمریکایی جذاب و دوست داشتنی نیست. زمانی که اروپایی های ...