لیر ترکیه, ۱۱۹۰, ۱۲۱۵٫ ریال عربستان, ۹۰۵, ۹۲۵ … دلار دستی ترکیه, ۳۴۵۲٫ یورو دستی ...
لیر ترکیه, ۱۱۷۰, ۱۱۴۰٫ یوان چین, ۵۴۰, ۵۱۵٫ ریال عربستان, ۹۴۳, ۹۱۳٫ رينگيت … نرخ ارز حواله ...
لیره جدید ترکیه یا به اختصار YTL که مخفف Yeni Türk Lirası (ترکی) می‌باشد، واحد پول ترکیه ... لیر ترکیه:
شامل نرخ برابری ريال با ارزهای مهم دنيا برحسب تاريخ و رسم نمودار مربوطه در بازه‌های زمانی ...