عکس/ حضور مهندس اسفندیار رحیم مشایی در مراسم خاکسپاری استاندار سابق گیلان تحلیل و بررسی ...