شخصیت عبیدالله بن حردر تاریخ بسیار مرموز است ووی بارها با حکامی ابتدا همکاری وبعد به علیه ...
... به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه ...