رندانه - مشاعره با حرف " ت " - گر به کاشانه ی رندان قدمی خواهی زد .:::. نقل وشعر شکرین ومی بی غش ...
خوب قبلاً در مورد مشاعره با شما حرف زده بودیم امروز سری دوم مشاعره و شروع مشاعره با ... با (( ت ...
امروز براتون سری جدید مشاعره رو آماده کردیم ... پس باید نفر مقابل ما یه شعر بگه که اولش با (( ت
مادر زیباترین واژه هستی و پدر با سخاوت ترین معنی عطش یاد دادند صداقت را .که تنها را ه یک ...
دفتر یاداشت - مشاعره با اشعار استاد شهریار، شروع بیت با حرف ت - کار ما شاید این است، که میان ...
شعرها و تک بیت های ناب - شروع بيت با حرف ت - بیت به ترتیب حروف الفبا. وبلاگ شعر و مشاعره
شعرها و تک بیت های ناب - شروع بیت با حرف ج - بیت به ترتیب حروف الفبا. وبلاگ شعر و مشاعره